SLU-nyhet

HästSverige lever vidare tack vare stort ekonomiskt stöd

Publicerad: 07 april 2020

Webbplatsen HästSverige, som förmedlar fakta och förklarar forskning på ett begripligt sätt, har varit hotad på grund av brist på finansiering. Nu står det klart att HästSverige lever vidare, efter att ett antal organisationer har valt att stötta den fortsatta driften.

HästSverige, som grundades 2011, har sedan starten etablerat sig som en betydelsefull och uppskattad webbplats som förmedlar kunskap kring hästens handhavande, hälsa och välfärd samt frågor kring hästen och samhället. Trots det var det under slutet av förra året oklart om webbplatsen skulle kunna drivas vidare efter årsskiftet, eftersom det saknades finansiering.

– De som arbetar med HästSverige har fått väldigt mycket positiv återkoppling genom åren och vi tyckte att det skulle innebära en stor förlust för alla i hästsektorn om den skulle behöva läggas ner, säger Margareta Emanuelson, prodekan på Sveriges lantbruksuniversitet.

Nu är dock finansieringsfrågan löst. Tack vare att flera nyckelorganisationer inom hästsektorn har valt att stötta webbplatsen kommer den att kunna leva vidare och utvecklas.

En av dessa är Agria, vars VD Agnes Fabricius kommenterar stödet så här:

– Hästsverige bidrar mycket positivt till att resultaten av den hästforskning som vi tillsammans med våra kunder finansierar, når ut och ökar kunskapen hos alla med engagemang i hästar.

Christian Nyrén, verksamhetsledare på Stiftelsen Hästforskning, menar att webbplatsen för dem är kännetecknet på nytta för näringen:

– Här kan alla kategorier av hästintresserade, från forskare till ridskoleelev, finna kvalitetssäkrad kunskap.

Sedan starten har sidan finansierats av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Svenska Djurskyddsföreningen, Agria Djurförsäkring, Stiftelsen Hästforskning (SHF) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Samtliga har nu valt att förnya sitt stöd. Dessutom väljer också dressyrlegenden Ulla Håkanson att gå in och stödja webbplatsen genom Ulla Håkansons Stiftelse.

– Vi är glada för fortsatt finansiering och att även Ulla Håkansons Stiftelse nu väljer att bidra till sajtens fortlevnad. Att vi får förnyat stöd är ett kvitto på att den är relevant och behövs. Att just de aktuella organisationerna valt att bidra ekonomiskt visar också vilken bredd och betydelse sajten har. Hästens väl är i allas intresse och forskningen ger ständigt nya svar på hur vi bäst uppnår det. Det är vi stolta över att kunna förmedla på ett engagerande och begripligt sätt, säger Anna-Lena Holgersson, ansvarig utgivare på HästSverige.

Kontaktpersoner

Åsa Formo, fundraising & development officer
Sveriges Lantbruksuniversitet
Asa.Formo@slu.se, 018-67 25 70

Anna-Lena Holgersson, ansvarig utgivare, Hästsverige
Anna-Lena.Holgersson@slu.se, 018-67 21 43

Länk till HästSverige

Relaterade sidor: