SLU-nyhet

Från trä till fisk

Publicerad: 06 april 2020
Regnbåge i stim under vattenytan. Foto.

Single cell protein (SCP) odlat på skogsbaserade restströmmar bra foderkoncept till fisk, redo att kommersialiseras.

RISE (Research Institutes of Sweden), RISE Processum, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och bioraffinaderiet Domsjö Fabriker AB har utvecklat ett fiskfoderkoncept där soja ersätts av single cell protein (SCP) som odlats på skogsbaserade restströmmar, i projektet SALMONAID

Här är några viktiga resultat från projektet:

  • Single cell protein (SCP) med 57 % råproteininnehåll av torrsubstans framställdes framgångsrikt i bioraffinaderiets demoanläggning (skala 10 m3).
  • Aminosyraprofilen för SCP är jämförbar med soja i procent av protein, med liknande nivåer av två begränsande aminosyror (metionin och lysin).
  • Hur SCP processas har betydelse. Extrudering ändrade proteinets struktur och det bildades större proteinaggregat. Foder med förextruderat SCP ökade smältbarheten och indikerade tydligt en positiv effekt på fiskens tillväxt.
  • När all sojakoncentrat ersattes med SCP i ett 12 veckors utfodringsförsök blev det ingen skillnad i tillväxt, foderintag, foderomvandling eller proteinets sammansättning hos regnbåge, jämfört med kommersiellt foder.
  • LCA (livscykelanalys) för det nya fodret indikerar sänkt koldioxidavtryck och minskad markanvändning men till kostnaden av något högre energiåtgång.

Figur med två foton och en graf. Bilder.

 I nära dialog med branschrepresentanter (från skogsbruk, fiskodling och fodertillverkning) har projektet i tre år utvärderat SCP-produktion, bearbetningstekniker och materialegenskaper för fodertillverkning, effekter på fiskens hälsa och tillväxt samt den miljömässiga hållbarheten.

Läs mer om projektet SALMONAID 

 

Projektets loggor - RISE SLU och Processum. Bilder.


Kontaktinformation