SLU-nyhet

Formasutlysning - centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

Publicerad: 29 april 2020

Formas har öppnat en utlysning som syftar till att finansiera 2-3 centrumbildningar med fokus på hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem.

Svenska lärosäten får föreslå två initiativ. Det innebär att ett internt urval behöver göras bland de förslag som presenteras av forskargrupper vid SLU. Rektor avgör vilka ansökningar som ska skickas in.

Tidsplan:
12 maj – Idéskisser skickas till planeringsavdelningen, niklas.nordquist@slu.se
20 maj – Besked lämnas till de förslagsställare som valts ut.
3 sept – Deadline för ansökan till Formas.

Läs mer om den interna processen på SLU »

SLU Future Food kan hjälpa till med brainstorming, idégenerering, nätverkande och kontakter. Hör gärna av dig till oss om du vill bolla idéer eller om du söker samarbeten.

Relaterade sidor: