SLU-nyhet

SM i nedbrytning för bättre jordhälsa

Publicerad: 13 mars 2020
två maskar som bildar bokstäverna s och m. De ligger på jord. Under står det i nedbrytning 2020

Hur bra är den svenska åkermarken? Det ska SLU RådNu tillsammans med LRF nu ta reda på genom tävlingen ”SM i nedbrytning”. Målet är att rädda friska oersättliga odlingsjordar eftersom mark inte kan nybildas. Något som är nödvändigt i en situation där mat till en växande befolkning ökar.

Varje dag förstörs, bebyggs eller asfalteras stora ytor mark för matproduktion i världen. Sverige har cirka 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Men den svenska åkerarealen minskar varje år. Odlingsmark av sämre kvalitet blir ofta skog, medan viktig och bördig jordbruksmark försvinner helt när samhället bygger nya vägar, bostads- eller industriområden.

– Det alarmerande är att marken i de fallen aldrig mer kan återställas eller odlas, säger Markus Hoffman, vatten- och markexpert på LRF.

Varje svensk konsumerar i genomsnitt mat från 0,4 hektar åkermark per år. I Sverige odlas motsvarande 0,3 hektar per person, vilket innebär att vi saknar 0,1 hektar mark per person och år. Det tvingar oss till att importera livsmedel, ofta mindre hållbart producerad och med sämre förhållanden för djuren.

Förutom att växter som vi äter kommer från åkermarken, möjliggör marken kolinlagring, som minskar koldioxidutsläpp i luften. Aktivt jord- och skogsbruk är gynnsamt för klimat, biologisk mångfald och vattenflödesutjämning.

– Eftersom åkermarken ständigt minskar medan befolkningen istället ökar behöver all kvarvarande åkermark kunna producera totalt mera mat. Att vårda åkermark för livsmedelsproduktion är därför nödvändigt, säger Markus Hoffman.

Med ”SM i nedbrytning” gör Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och SLU RådNu (kompetenscentret för rådgivning vid Sveriges lantbruksuniversitet) ett gemensamt upprop för betydelsen av friska odlingsjordar. Tävlingen pågår från juni till augusti 2020 och riktar sig till lantbrukare, trädgårdsodlare, elever och andra privatpersoner som vill göra ett test av mikrolivet i sin odlingsmark.

Ett enkelt sätt att undersöka hur jordkvaliteten är att kontrollera hur snabbt biologiska material bryts ned. SM i nedbrytning, där deltagarna uppmanas gräva ned tvättlappar på två olika platser på sin åkermark eller trädgård, ska undersöka hur svensk odlingsjord mår. Nedgrävningen genomförs under första veckan i juni och uppgrävning senast sista veckan i augusti.

– Resultatet är inte det viktiga, utan det här handlar framför allt om att lära sig om sin jord, att gräva i marken och börja prata om jordhälsa, säger Christina Lundström vid SLU RådNu, en av initiativtagarna till en rikstäckande jordhälsokonferens i januari.

För mera information: Kontakta LRF:s Markus Hoffmann, markus.hoffman@lrf.se, 070-527 54 44 eller SLU RådNu:s Christina Lundström, christina.lundstrom@slu.se, 070-774 30 88

 

Vill du delta i SM i nedbrytning?

I år är det premiär för SM i nedbrytning. Ett roligt och enkelt sätt för dig som lantbrukare och odlare att lära känna din mark.

Jordbruksmark är i stort sett en ändlig resurs. Därför är det viktigt att vi som lantbrukare och samhället i stort tar hand om den. Ett sätt att undersöka god jordhälsa är att biologiska material enkelt bryts ner. Därför har vi startat SM i nedbrytning, ett enkelt sätt att se hur just din mark mår.

Vill du vara med och delta?

Anmäl dig senast den 8 maj 2020 genom att skicka e-post till: sminedbrytning@lrf.se

I anmälan ska det stå: namn, e-postadress och adress så att vi kan skicka ut tvättlappar till dig, max två tvättlappar per deltagare.

Anvisningarna finns även på facebook-sidan ”SM i nedbrytning”. Gilla oss där så får du löpande information. 

 

Så går det till: Nedgrävning: 1-7 juni 2020

Nedgrävning sker under första veckan i juni och uppgrävning senast sista veckan i augusti

-         Gräv ner tvättlapparna på 10 cm djup i åkermark.

-         Gräv ner på två platser där du vill lära dig mer om marken – förslagsvis där du tror dig få bäst respektive sämst nedbrytning för att lära mest.

-         Markera platserna så att du hittar tillbaka.

-         Ta en bild av platserna.

-         Mät gärna temperaturen när du gräver ner.


Avslutning sista veckan i augusti: 24-30 augusti 2020

-         Ta en bild av platserna.

-         Gräv upp tvättlapparna.

-         Lägg gärna tvättlapparna och ta en bild med angivet datum så att datumet syns.

-         Skicka in 1) bild på uppgrävda tvättlappar, 2) en beskrivning av åkern där de legat och 3) en reflektion över resultatet, till LRF via mail senast den 30 augusti till sminedbrytning@lrf.se  Ange på nytt namn, telefon och adress.

 

Vinnare koras genom omröstning av deltagarna utifrån de tre kriterierna: 1) grad av nedbrytning, 2) beskrivning av förutsättningar samt 3) egen reflektion kring resultatet. Omröstning görs under perioden 7-15 september på: sminedbrytning@lrf.se

Anmälan senast den 8 maj till SM I NEDBRYTNING 2020 eller mail: sminedbrytning@lrf.se så skickar vi två ekologiska tvättlappar utan kostnad.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation