SLU-nyhet

Översikt av PlanVis och exempel på användningsområden

Publicerad: 23 mars 2020
En datorskärm visar diverse resultat av en PlanVis analys

Nya rapporten ”Overview of the PlanWise application and examples of its use“ ger en överblick av hur PlanVis kan användas för att analysera effekten av skogsskötseln för olika skogliga ekosystemtjänster och indikatorer för biodiversitet. Dessutom ges flera exempel där PlanVis har använts i olika forskningsprojekt.

Syftet med rapporten är att ge värdefulla insikter om möjligheter och begränsningar med PlanVis och hur programvaran kan användas i olika analyser för att bidra till en hållbar utveckling av skogslandskapet. Rapporten är sammanställd med projektmedel från Brattåsstiftelsen och Formas.

Overview of the PlanWise application and examples of its use