SLU-nyhet

Mera löv för lönsamhet och hållbarhet

Publicerad: 05 mars 2020
Lövträd i en glänta där lite ljus når igenom

Jönköpings län hoppas få fler skogsägare att satsa på löv genom att visa på fördelar som ökad lönsamhet och hållbar utveckling inom ramen för kompetensutvecklingsprojektet Lövsuccé 2.0.

Klimatförändringar med ökade risker för bl.a. mer intensiv torka, brand, insektsangrepp och rotröta har lett till mer sårbara skogar. Ett sätt att öka skogens förmåga att motstå klimatförändringarna är att satsa på mer löv. Granskog är känslig för granbarkborre, rotröta, torkstress och brand medan lövträd är mer motståndskraftiga mot klimatrelaterade störningar.

Projektet Lövsuccé 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt som bygger vidare på pilotprojektet Lövsuccé. Projektet som är ett samarbete mellan LRF, Södra, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jönköping vill inspirera till mer löv genom att informera om affärsmöjligheter med löv som bidrar till ökad lönsamhet och uthållig tillväxt. Heurekasystemet har använts och kommer användas till analyser av skogliga framtidsscenarier med mera löv än i dagens skogsbruk inom ramen för projektet. - Östra Vätterbranterna var ett projektområde i första Lövsuccé där analyser visade att det är lönsammare med granskog men att det går att gynna mycket löv till en försumbar kostnad, berättar Hampus Holmström som genomförde analyserna. Lövsuccé 2.0 startade 2019 och fortsätter under 2020 med fler skogsdagar och workshops i fem landskapsområden med teman som vilt, klimat, ekonomi och mångbruk.

Mer om lövsuccé

Grön infrastruktur i praktiken – Lövsuccé

Simon lyfter lövet, Skogsstyrelsen


Lövsuccé 2.0 i landskap och företag, om projektet på LRF.

"Succé för projekt om lövträd" Tidigare nyhet från SHa om Lövsuccéprojektet 1.0.

Rådgivning ger mer lövskog, inlägg i SLU:s kunskapsbank om Lövsuccé 1.0