SLU-nyhet

Är du intresserad av globala frågor och pluggar på SLU? Ta tre minuter och svara på den här enkäten!

Publicerad: 10 mars 2020

Syftet med enkäten är att undersöka hur engagemanget för globala frågor ser ut bland studenter på SLU, med målet att öka möjligheterna för SLU-studenter att engagera sig i frågor inom global utveckling.

SLU arbetar kontinuerligt med internationalisering av universitetet och har sedan lång tid tillbaka en omfattande verksamhet för global utveckling. En stor del av verksamheten är i form av mobilitetsprogram och samarbeten med aktörer i låginkomstländer för kapacitetsutveckling. Samtidigt saknas det idag tydliga sammanhang på universitetet där studenter kan kanalisera sitt intresse för globala utvecklingsfrågor. 

Enkäten är gjord av SLU Global och SIANI. SLU Global är en enhet på Ledningskansliet som främjar, stöder och speglar universitetets verksamhet för global utveckling, med syfte att bidra till de globala hållbarhetsmålen. SIANI (Swedish International Agricultural Network Initiative) är en plattform för diskussion om hållbar livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling med fokus på globala frågor.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Emelie Olsson, SLU Global
emelie.olsson@slu.se