SLU-nyhet

Disputationer i coronatider

Publicerad: 26 mars 2020

Hur kan en disputation genomföras när opponent eller betygsnämnd inte kan närvara fysiskt? Sarah Fitz-Koch blev SLU:s första doktor via en onlinedisputation.

Läs i Resurs om Sarah Fitz-Kochs erfarenhet av en disputation där alla berörda inte kunde närvara på plats: https://resurs.slu.se/glad-att-kunna-disputera-trots-allt/

På SLU:s medarbetarwebbs sidor med information om Corona står följande om disputationer:

För att underlätta för genomförandet av disputationer under perioden då reserestriktioner införts av många organisationer och länder, tillåts avsteg från SLU:s riktlinjer som kräver fysisk närvaro av respondent, opponent, betygsnämnd samt ordförande vid disputation. Om någon part på grund av reserestriktioner inte kan närvara fysiskt och fakulteten, genom forskarutbildningsnämnden, beslutar att videouppkoppling är det enda alternativet bör IT-stöd bokas under disputationen för att säkra uppkopplingens tekniska kvalitet. Forskarutbildningsnämnderna uppmanas också att se över möjligheten att hitta alternativa betygsnämndsledamöter, som kan närvara fysiskt. Beslutet gäller till annat besked ges.

Relaterade sidor: