SLU-nyhet

Finansiering från Formas och Vinnova för projekt om kvicksilver, dagvatten, växthusgaser samt dricksvatten

Publicerad: 19 november 2020
Dike. Foto.

Forskare från Vatten och miljö har i dagarna tilldelats medel från Formas och Vinnova för fyra nya forskningsprojekt. Projekten handlar om kvicksilver i akvatisk-terrestra näringsvävar, miljöföroreningar i dagvattenhanteringssystem, växthusgasutsläpp från diken och dammar, samt digitala verktyg för att hantera toxiner från cyanobakterier i dricksvatten.

Tre av projekten finansieras av det statliga forskningsrådet Formas, och ett av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

  • Växthusgasutsläpp från diken och dammar – påverkan från markanvändning (LEAF-PAD). Huvudsökande är Michael Peacock från institutionen för vatten och miljö. Medverkar i projektet gör också Martyn Futter, Pia Geranmayeh och Chris Evans. Projektet finanserias av Formas genom Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären.
  • Ackumulering av kvicksilver i akvatisk-terrestra näringsvävar i nya våtmarker (INFORM-Hg). Huvudsökande är Karin Eklöf från institutionen för vatten och miljö. Medverkar i projektet gör också Willem Goedkoop från institutionen för vatten och miljö, Frauke Ecke från institutionen för vilt, fisk och miljö samt Johnny de Jong från SLU Centrum för biologisk mångfald. Projektet finanserias av Formas genom Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären.
  • Är dagens dagvattenhanteringssystem säkra filter för toxiska miljöföroreningar? (SAFESTORM). Huvudsökande är Karin Wiberg. Medverkar i projektet gör också Anna-Karin Dahlberg och Oksana Golovko från institutionen för vatten och miljö, Johan Lundqvist från institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, samt Pablo Gago Ferrero från IDAEA-CSIC i Barcelona. Projektet finanserias av Formas genom Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt.
  • En smart digital plattform för hantering av cyanotoxinrisk i dricksvattenförsörjning och därutöver (DiCyano). Lunds universitet koordinerar projektet. Från institutionen för vatten och miljö medverkar Stephan Köhler och Hampus Markensten. Projektet finanserias av Vinnova.

Kontaktinformation