SLU-nyhet

Prefektbrev KV, vecka 40

Publicerad: 05 oktober 2020

Underbara oktober!

Oktober står det i almanackan och budgetarbetet har börjat rulla igång på institutionen. Veckans höjdpunkt var att få träffa (digitalt, men ändå) våra ämnesansvariga och diskutera aktuella ämnen på institutionen. En av punkterna gällde höstens lönesamtal, som kommer att genomföras fram till slutet av november. Observera att dessa samtal inte kommer att innehålla några siffror i år, utan kommer att vara diskussion om prestation och utveckling. Löneutrymmet kommer inte att fastslås förrän senare under hösten, så den nya lönen kommer att presenteras vid ett senare tillfälle. Därutöver pratade vi om hur den ”kapitalskatt” som vi på KV tyvärr måste betala även i år ska fördelas. Det är inte ett roligt ämne, men det var ändå konstruktiva samtal. Vidare diskuterades Tillsammansprojektet och studierektor Lina presenterade status i Journalbytesprojektet.

I veckan hölls också ett samverkansmöte för arbetsmiljöfrågor där vi pratade om incidentrapportering, säkerhetsfrågor samt den årliga Lagefterlevnadskontrollen. Denna kontroll inleddes idag, fredag, och innebär en genomgång av att vi följer aktuell miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Under fredagen deltog jag också i ett möte mellan Rektor och Prefekterna med syfte att fånga upp hur undervisningen vid universitetet startat upp under rådande Covid-läge.

Kommande vecka är det Prefektråd, där vi framför allt ska fördjupa oss i en diskussion om Prefektens roll. I övrigt är det också möten med den kliniska ledningsgruppen, KVs ledningsgrupp samt ledningsgruppen för Tillsammansprojektet på agendan. Nu finns mötesprotokoll från vårt senaste möte med KVs ledningsgrupp (25:e sept) att läsa på interna hemsidan.

Under hösten har vi planerat in digitala KV-info den 21 oktober samt den 8 december. Kallelser kommer.

Under vecka 41 kommer undertecknad att vara på plats alla dagar.

Trevlig helg!

Nils


Kontaktinformation
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se