SLU-nyhet

Framskjuten lönerevision

Publicerad: 02 oktober 2020

Årets lönerevision är framskjuten eftersom avtalen för den privata industrisektorn som sätter det så kallade märket är framflyttade, och nya avtal kommer vara klarat tidigast 1 november.

Med anledning av det har även de centrala statliga avtalen för Seko och OFR försenats och nya avtal beräknas vara klara tidigast den 1 december.

Lönesättande samtal och lönesamtal kommer att genomföras under hösten och ny lön beräknas utbetalas tidigast med mars månads lön. Processen för lönesättande samtal är något annorlunda i år, mer information finns via länken i faktarutan.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: HRADM@slu.se