SLU-nyhet

Vilka genetiska förändringar styr talgoxens säsongsanpassning?

Publicerad: 24 januari 2020

Det är frågan som Vinicius de Silva har undersökt i sin avhandling ”Structural variants in the great tit genome and their effect in seasonal timing”.

Liksom för många andra fåglar är anpassning till säsongen viktigt för talgoxen. Tidpunkten att lägga ägg ska exempelvis falla ihop med att det ska finnas mat för ungarna när de föds. När miljöfaktorerna, som till exempel klimatet, förändrar sig, måste talgoxen anpassa sig för att överleva.

I sin avhandling har Vinicius de Silva undersökt vilka genetiska variationer som har ett samband med talgoxens säsongsanpassning genom att kartlägga förekomsten av kopieantalvariationer (som även kallas för CNV – copy number variation) i talgoxens arvmassa. Han har använt prover som har samlats in genom en redan pågående studie på vilda talgoxar i Nederländerna. Provsamlingen representerar flera generationer vilket innebär att det även finns ett släktträd. Det underlättar undersökning av ärftlighet av den genetiska variationen.

Vinicius de Silva har identifierat några nya kopieantalsvariationer som verkar ha ett samband med talgoxens säsongsanpassning. Den genetiska variationen visar hur väl talgoxen kan anpassa sig till förändringar i miljön, som till exempel klimatförändringar.

Fakta:

Vinicius da Silva försvarar sin avhandling den 24 januari 2020 i Wageningen, Nederländerna. 

Handledare vid SLU är docent Anna Johansson (huvudhandledare) och professor Dirk-Jan de Koning (biträdande handledare) vid Institutionen för husdjursgenetik.

Sidansvarig: natalie.von.der.lehr@slu.se