SLU-nyhet

Nu är solpanelerna på Ultuna invigda

Publicerad: 02 september 2019

Ultuna har en av Uppsalas större solcellsanläggningar. Måndagen den 2 september invigdes solcellerna med korvgrillning och takvandringar. 6 696 kvadratmeter av taken på Campus Ultuna är nu fyllda av solceller. Tillsammans genererar de nästan en miljon kilowatt-timmar solel per år.

Invigningen förrättades av SLU:s universitetsdirektör Martin Melkersson och Akademiska hus marknadsområdesdirektör Peter Boman. I själva invigningsögonblicket kopplade Martin och Peter ihop solcellselen med det övriga elsystemet i Uppsala – symboliskt eller inte. Båda gav uttryck för det goda samarbetet som SLU och Akademiska hus har skapat och som bland annat gjort satsningen på solpanelerna möjlig.

Akademiska Hus mål är att den inköpta energin i lärosätenas byggnader i hela landet ska sänkas med 50 procent till år 2025 jämfört med 2000 års nivå. År 2018 hade energiförbrukning på Ultuna minskat med 35 procent.

Akademiska hus bjöd på korv och anordnade takvandringar. Platserna till takvandringarna tog slut i ett huj.


Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se