SLU-nyhet

Lantmännens forskningsstiftelse utlyser 25 miljoner

Publicerad: 09 september 2019

Lantmännens forskningsstiftelse investerar i forskning vid olika högskolor, universitet eller institut, både nationellt och internationellt. Stiftelsen delar årligen ut 25 miljoner kronor och syftet är att utveckla idéer och generera kunskap som kan ge ökat värde i hela kedjan från jord till bord.

Nu finns möjlighet att söka pengar inom tre fokusområden: Lantbruk och maskin, bioenergi och gröna material samt livsmedel och förpackningar.

Inom området lantbruk och maskin finns tre rubriker där stiftelsen preciserar vilken typ av projekt de gärna ser:

  • Hållbar intensifiering av svensk växtodling
  • Rätt kvalitet på spannmål och andra råvaror
  • En lönsam och hållbar animalieproduktion

Inom fokusområdet Bioenergi och gröna material är stiftelsen särskilt intresserad av projekt som berör:

  • Bioenergi och framtidens bioraffinaderier
  • Gröna material och biokemikalier
  • Ökat värde på produkt och sidoströmmar

Målsättningen med fokusområdet livsmedel och förpackningar är att bidra till ny kunskap som kan användas vid utveckling av livsmedel från spannmål eller andra växtbaserade råvaror liksom av förpackningslösningar. Området innefattar hela kedjan från råvara till slutkonsument. Den forskning som stöttas ska beakta hållbarhet, innovation och lönsamhet. Stiftelsens särskilda prioriteringar hösten 2019 är:

  • Hälsoeffekter av spannmål och baljväxter
  • Förbättrad brödkvalitet
  • Fraktionering av spannmål och baljväxter
  • Hållbara förpackningar

Läs mer på lantmännens webbplats >


Kontaktinformation

SLU Future Food
futurefood@slu.se

Institutionen för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala

Sidansvarig: futurefood@slu.se