SLU-nyhet

Kan djur och natur hjälpa Sveriges ca 5 500 hemmasittare att må bra och återvända till skolan?

Publicerad: 10 juli 2019
En kvinna i blå tröja med en liten vit hund på ett bord framför sig, foto.

Seminariet drog fullt hus i lokalen på Björkanderska magasinet och många följde livesändningen och ännu fler har tittat på seminariet i efterhand, vilket visar att det är en viktig fråga som engagerar många i samhället. Seminariet arrangerades av SLU Framtidens djur, natur och hälsa under årets Almedalsvecka.

Se den textade sändningen på SLU:s You Tube-kanal längre ned på den här sidan.

Hur vore det om Sverige blev "bäst i klassen" på att ha våra elever i skolan i stället för hemma? SLU Framtidens djur, natur och hälsa, en av SLU:s fyra framtidsplattformar, tog sig an frågan och bjöd in till ett seminarium under Almedealsveckan, för att både ge en nulägesananalys, presentera vad forksningen visar samt visa på verksamhetsbaserade exempel, där djur och natur hjälper elever med problematisk skolfrånvaro att komma tillbaka till skolan. 

På plats var Maria Corell från Folkhälsomyndigheten, SLU-professor Lena Lidfors, rektor Vicky Lindeborg från Gotland, Sara Karberg från Svenska Terapihundskolan samt Johanna Rosendal från Finska Terapihundskolan, grundskolechefen Pernilla Engqvist-Widegren samt handledarna Anita Jacobsson och Merja Repo, alla tre från Skövde kommun. Moderator för hela arrangemanget var Anne Holm Rannaleet.

Ökad upplevelse av psykisk ohälsa bland 11-15-åringar

- Andelen barn i 13-15 års ålder som har återkommade besvär som exempelvis ont i magen, känner sig nere, har svårt att sova har fördubblats sedan mitten av 80-talet förklarade Maria Corell. Vi kan också se att det är fler flickor som uppger att det mår dåligt och att det ser ut att kulminera hos 15-åringarna, fortsatte Maria.

Evidens finns - mer forskning behövs

Forskning på vilken effekt djur och natur har på oss människor är ett tvärvetenskapligt och ungt område och mestadels av den forskning som finns är internationell. Men det finns även många goda exempel från svensk forskning.

- På SLU samarbetar vi med andra universitet och det sker också ett ömsesidigt utbyte med branchen och dem som bedriver verksamhet inom detta område för att öka kunskapen, ta fram fungerande metodik och driva området framåt, berättade Lena. Men det behövs mer forskning och mer svensk forskning, konstaterade Lena.

Hästunderstödda insatser i en alternativ skolmiljö

Anita och Merja arbetar som instruktörer/handledare i sektor barn och utbildning i Skövde kommun. Anita startade 2015 upp "Projekt Häst", tillsammans med kollegan Merja Repo, som gick ut på att använda hästen som resurs i en alternativ lärmiljö. Verksamheten har sedan dess utvecklats vidare och heter i dag "Lärande med elev och häst i samspel (LEH)". Det handlar om att stödja elever i riskzon och erbjuda alternativ skolmiljö. 

- Att få hjälp att bryta invanda mönster och och att utveckla tilltro till sin egen förmåga är några av våra fokusområden, berättade Anita. Det är motiverande att komma till oss och jobba med hästen Valdo och hans stallbröder. Och det är en stor skillnad att möta eleverna i den här miljön jämfört med den traditionella skolmiljön, det är lättsamt och väldigt roligt, delgav Anita. 

Hur kan hundassisterade insatser hjälpa?

Svenska Terapihundskolan ägs och drivs av Sara Karlberg. Verksamheten finns på sex orter i Sverige samt som en franchise-koncept i Norge och Finland, där Johanna Rosendal driver den finska skolan. Kompis, en blandning mellan pudel coton de tuléar (och bedårande söt) visar tillsammans med sin hundförare Sara, hur det praktiskt går till när Kompis jobbar som en pedagisk resurs i skolan, vilket han är specialtränad för.  

- Kan man ha hundar i skolan? Ja, det kan man, konstaterade Sara. Enligt Skolverket så finns det inget som säger att vi inte skulle kunna ha det, men vi behöver skapa rutiner och riktlinjer för att visa respekt för dom som av olika skäl har svårt för djur. Gör man det till en välplanerad verksamet så ska det inte behöva vara några problem, fastslog Sara. 

Johanna berättar om en flicka som hade varit hemmasittare ifrån 10-års ålder tills hon var 14 år gammal. Under dessa år hade åtskilliga insatser gjorts från kommun/skola, socialtjänst och BUP, men utan resultat. Ifrån det att Johanna tillsammans med sin hund besökte flickan i hennes hem första gången, tills det att hon mådde så pass bra att hon kunde återvända till skolan tog det drygt ett halvår.  

- Hon älskade djur, det visste jag, och när min hund Tellus gick in till henne och hoppade upp i hennes säng, så tog hon emot honom med öppna armar och jag fick liksom komma med på köpet, berättade Johanna. Flickan börjar gymnasiet till hösten och har nu fått en egen assistanshund beviljad, som kommer att vara och jobba med henne hela tiden, fortsatte Johanna.

Elever i skolan i stället för hemma engagerar många

- Responsen från åhörare på plats samt från tittare som deltog via vår livesändning har överträffat våra mål och förväntningar, noterade Lena Lidfors strax efter seminariets slut. Det är vi glad och tacksam över och det visar att det är en het fråga, inte bara inom skolsverige, utan det berör och påverkar många människor i hela det svenska samhället - våra barn är vår framtid och vi har helt enkelt inte råd att svika dessa hemmasittare, menade Lena.

Almedals-seminarium om djur, natur och hemmasittare

Se vårt filmade seminarium "Hur kan djur och natur hjälpa Sveriges ca 5 500 hemmasittare att må bra och återvända till skolan?" (textat på svenska) .