SLU-nyhet

Alla prefekter för nästa mandatperiod tillsatta

Publicerad: 06 maj 2019

Det är nu klart vilka som kommer att ha uppdraget som prefekt på KV och HMH. På KV tillträder Nils Fall och på HMH fortsätter Anders Karlsson. I och med detta har samtliga av VH:s institutioner prefekter klara för nästa mandatperiod.

Hela listan på prefekter för mandatperioden 2019-2022:

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB): Carl-Gustaf Thulin

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF): Ivar Vågsholm

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH): Anders Karlsson

Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV): Sara Österman

Institutionen för husdjursgenetik (Hgen): Lotta Rydhmer

Institutionen för kliniska vetenskaper (KV): Nils Fall

Institutionen för norrländs jordbruksvetenskap (NJV): Mårten Hetta

Dekan Rauni Niskanen välkomnar och ser fram emot ett gott samarbete den kommande tiden!

Prefektuppdragen har beslutats efter en bra och öppen process som har inkluderat medarbetare på institutionerna.  

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se