SLU-nyhet

Nya metoder för att studera hjortdjur

Publicerad: 24 maj 2019
Ida-maria Blåhed med hammare i handen framför en vägg med uppspikade avhandlingar. Foto.

Att samla in DNA från vilda djur kan vara både svårt och kostsamt då forskare ofta behöver ta prover direkt från djuren. Med nya metoder kan genetisk information hämtas från spillning.

Ida-Maria Blåhed, vid SLU Vilt, fisk och miljö, har under sin doktorandtjänst arbetat med att ta fram genetiska markörer, så kallade SNP:ar för för älg, rådjur, kronhjort, dovhjort och ren, som kan användas för att hämta information från djurens DNA.

Med hjälp av dessa genetiska markörer är det också möjligt att hämta genetisk information från djuren utan att något prov måste tas, det räcker att samla in exempelvis spillning från djuret.

Informationen har ett stort användningsområde och kan svara på en rad olika frågeställningar som rör hjortdjurens genetiska status, släktskap och beteende. Den kan även användas för att identifiera individer och arter – för älg kan den även bestämma vilket kön djuret som provet kommer ifrån har.

- Jag hoppas att den här metoden ska kunna bidra till att öka vår kunskap om svenska hjortdjur och i förlängningen vara ett användbart tillskott i förvaltningen av dessa, säger Ida-Maria Blåhed.

Den 14 juni försvarar Ida-Maria Blåhed sin avhandling Applying emerging genetic methods to wild model systems. I dag var det dags för spikning!


Kontaktinformation
Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se