SLU-nyhet

Nya riktlinjer för namngivning av verksamheter vid SLU

Publicerad: 02 april 2019

SLU:s nya riktlinjer för varumärkesarkitektur ger en större tydlighet kring hur verksamheter ska namnges och när SLU:s logotyp ska användas. Riktlinjerna är beslutade av rektor och gäller från och med 1 april.

Stora varumärken som SLU behöver en tydlig struktur för användning av namn och logotyp och en tydlighet i hur våra olika verksamheter förhåller sig till varandra. SLU:s varumärkesarkitektur beskriver hur vi har valt att ordna och organisera varumärken, logotyper och namn på verksamheter inom SLU. 

Grundprincipen i riktlinjerna är att SLU står som ensam avsändare i all vår externa kommunikation. I vissa särskilda fall kan det vara aktuellt att göra undantag från den principen och de hanteras då enligt en särskild process. Beslut om sådana undantag fattas av rektor.

Såväl nya som nuvarande namn och verksamheter omfattas av de nya riktlinjerna.

Idag finns verksamhetsnamn som behöver justeras utifrån beslutet. Dekanerna och universitetsdirektören har fått i uppdrag att planera för och genomföra justeringarna under 2019. Detta kommer att genomföras genom en intern dialog med berörda verksamheter.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: emma.hallberg.gardell@slu.se