SLU-nyhet

Linda Keeling hedersdoktor vid Linköpings universitet

Publicerad: 11 april 2019

Linda Keeling, professor i djurskydd vid SLU, har utnämnts till hedersdoktor vid Linköpings universitet. Hon promoveras i samband med universitetets promotionshögtid den 25 maj.

Linda Keeling har Sveriges enda professur i djurskydd. Hennes forskning handlar framför allt om djurens välfärd. Hon har bland annat studerat orsakerna till beteendestörningar hos höns och grisar och har bidragit med viktig kunskap om grundläggande behov hos lantbrukets djur. Under senare tid har hon även ägnat sig åt att undersöka djurs positiva upplevelser och vikten av att de har sådana – till exempel betydelsen av lek för deras välbefinnande. Hon har också studerat samspelet mellan häst och ryttare. Tillsammans med forskare från Linköpings universitet har hon grundat och driver ett nationellt excellenscenter för djurvälfärdsforskare.

Utnämningen av Linda Keeling till teknologie hedersdoktor vid Linköpings universitet kommer att uppmärksammas i samband med universitetets promotionshögtid den 25 maj.

Linda Keeling disputerade i zoologi 1987 vid Edinburghs universitet i Skottland. Sedan 1992 har hon arbetat med forskning kring djurvälfärd vid SLU och 2002 utsågs hon till professor. Samma år valdes hon in som ledamot i Jordbruksavdelningen vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Länk till pressmeddelande från Linköpings universitet

Mer information

Linda Keeling, professor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Enheten för djurskydd
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
018-67 16 22, linda.keeling@slu.se
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/

Excellenscentrum för djurvälfärd / Centre of Excellence in Animal Welfare Science

SLU:s senaste pressmeddelande om Keelings forskning:
Kors kroppsspråk kan berätta vad de känner

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Fotograf ska anges.)

Linda Keeling. Foto: Viktor Wrange


Kontaktinformation
Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se