SLU-nyhet

Notiser från fakultetsnämndens möte 6-7 februari

Publicerad: 08 februari 2019

Fakultetens nya ledning fortsätter sitt arbete och är fortfarande inne i en period av att sätta sig in i sitt uppdrag. Nämndens första längre möte för året innehöll därför ett antal punkter för information och överlämning och samtal om hur nämnden jobbar för att bland annat skapa en samsyn om uppdraget . Dagarna innehöll även några beslutspunkter om bl a rekryteringar.

I överlämningens och lärandets tecken


- Vi lär oss fortfarande, och det är viktigt att vi får möjlighet att sätta oss in i arbetet på fakulteten och få en historia, säger Rauni Niskanen om den överlämningsprocess som fakultetsnämndens senaste möte till stor del handlade om .

Nämden fick under mötet ta del av matnyttig information från kanslipersonal om bl a "nyttigt nämndarbete", hur rekryteringsprocessen för högre tjänster fungerar och en dragning av ekonomin inkl bokslut, anslag och budget.

Avgående vice dekan för grundutbildning, Anne-Marie Dalin informerade om SLU:s utbildningsorganisation och det projekt som ska leda till fördubblat antal studenter.

Nämnden fick även information om status gällande samverkan VH/UDS, framfört av Maj-Britt Johansson, som bland annat berättade att majoriteten av åtgärdsförslagen i Gerdin-utredningen är genomförda.

Nämnden fick även information om FOMA-arbetet av Johan Dicksved.

Rekryteringar

Fakultetsnämnden fattade den 6 februari beslut om förslag i följande rekryteringsärenden som går vidare för avslutande handläggning:

  • Förlägning av adjungerad professor i veterinärmedicinsk bakteriologi med inriktning One Health
  • Biträdande universitetslektor i biokemi med inriktning proteinbiokemi
  • Biträdande universitetslektor i veterinärmedicinsk bilddiagnostik
  • Översynsgrupp veterinärmedicinsk epidemiologi

Övriga notiser från fakultetsnämndens möte

  • Dekanen informerade om den kommande förstärkningen av organisationen för att SLU ska kunna genomföra uppdraget med jämställdhetsintegrering (enl regleringsbrev) med önskat resultat.

  • Dekanen informerade om UKÄ:s granskning av kvalitetssäkringsarbetet vid SLU som kommer att ske 2019.

  • Avgående vice dekan Anne-Marie Dalin påpekade i sin presentation att nämndledamöter och institutioner fram till 1 mars kan lämna synpunkter på remissen rörande fördubbling av studentantalet.
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: mikaela.asplund@slu.se