SLU-nyhet

Ny bok om hur de globala utvecklingsmålen påverkar skogar och människor

Publicerad: 18 december 2019

En nyutkommen bok, Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People, diskuterar de globala utvecklingsmålen i relation till skog och människor. Seema Arora Jonsson vid SOL medverkar som en av författarna.

Skogar tillhandahåller ekosystemtjänster som är av avgörande betydelse för människors välbefinnande och för hållbar utveckling, och de spelar en viktig roll för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Trots det har inte så mycket uppmärksamhet riktats mot hur ansträngningarna för att nå de globala utvecklingsmålen påverkar skogar och skogsrelaterade försörjningsförhållanden, och hur detta i sin tur kan öka eller undergräva skogarnas bidrag till klimat- och utvecklingsmålen.

En nyutkommen bok, Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People, diskuterar de globala utvecklingsmålen ur detta perspektiv. Seema Arora Jonsson, professor vid Institutionen för stad och land vid SLU, medverkar som författare till kapitlet om mål 5: Jämställdhet (SDG 5: Gender Equality – A Precondition for Sustainable Forestry).

Läs mer om boken (nyhet på engelska)

Boken är publicerad av Cambridge University Press och finns att ladda ner här » 

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se