SLU-nyhet

Rekrytering av professor med ogräs-inriktning

Publicerad: 05 december 2019

Ogräs är en stark begränsande faktor i växtproduktionen och är ett kostsamt bekymmer i urbana miljöer. Bekämpning eller kontroll av ogräs är ett ämne av central betydelse vid NJ-fakulteten.

Fakultetsnämnden beslutade vid sitt möte den 4 december att påbörja rekrytering av en professor i växtproduktionsekologi med en preliminär inriktning mot ogräsens dynamik och reglering.

Dekanen kommer att utse en rekryteringskommitté som ska diskutera ämnesinriktningen och ta fram ett förslag på annons. Ordförande för rekryteringskommittén blir Carolyn Glynn, prefekt vid institutionen för växtproduktionsekologi.

Enligt professor Bärbel Gerowitt vid Rostock universitet, som ligger bakom institutionens översyn av ämnen, är just ogräsens dynamik och reglering en ämnesinriktning som kan ge stora synergier forskningsmässigt på institutionen samt med samhällsvetenskapliga och ekonomiska discipliner vid SLU.


Kontaktinformation

Marnie Hancke
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marnie.hancke@slu.se, 018-67 11 81, 073-4155215

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se