SLU-nyhet

Välkommen till boksläpp av Granboken 2/12 kl 12:30

Publicerad: 29 november 2019

Centrum för biologisk mångfald publicera ännu en bok i serien om biologisk mångfald i våra vanliga träd. Vi firar Granen: grann, grandios och rik med ett boksläpp måndag den 2 december.

Välkommen att vara med och höra mer om granens myllrande liv, och prata med Bengt Ehnström (texter) och Martin Holmer (illustrationer).

Precis som de föregående böckerna om sälg, asp, björk och tall, så beskriver denna bok den mångfald som är knuten till trädets olika livsstadier: den unga plantan, unggran, gammal gran, nydöd gran och gammal död gran samt grankottens underbara värld. Att det är en viss övervikt vad gäller beskrivningar av vedätande skalbaggar kommer kanske inte som en överraskning. Naturligtvis så finns det ändå representanter från andra organismgrupper. Och Martins konstfulla illustrationer fångar insiktsfullt krypens karaktärer och samspel och kompletterar texten – precis som i de tidigare böckerna. Utan att avslöja för mycket så kan vi utlova intressant läsning också om granbarkborrar!

Böckerna ges ut av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med WWF och Naturskyddsföreningen.

VAD? Boksläpp av Gran: grann, grandios och rik, den femte boken i serien om biologisk mångfald i träd.

NÄR? Måndagen den 2 december kl 12:30.

VAR? I SLU-biblioteket, Camus Ultuna i Uppsala. Hitta hit


Kontaktinformation

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se