SLU-nyhet

Hgen-forskare får medel från Formas

Publicerad: 22 november 2019

Den 20 november 2019 fattade forskningsrådet Formas beslut över tilldelning av forskningsmedel. Två forskare från Institutionen för husdjursgenetik beviljades medel för forskningsprojekt inom utlysningarna Djurskydd och välfärd och Digital transformation av livsmedelssystemet.

En av forskarna är Lars Rönnegård som tidigare i år utnämndes till Bejierforskare. Han har fått medel för projektet Digital precisionavel - ökad välfärd och produktion hos mjölkkor inom utlysningen Digital tranformation av livsmedelssystemet.

Projektet har koppling till SLU:s infrastruktursatsning Gigacow och Bejierlaboratoriet för husdjursforskning.

Lars Rönnegård har även fått medel för projektet Bättre social miljö för mjölkkor kan öka djurens välfärd och produktion inom utlysningen Djurskydd och Djurvälfärd.

- Det känns väldigt inspirerande. Nu har jag möjlighet att bygga upp en forskargrupp kring kors sociala interaktioner, förklarar Lars Rönnegård. 

Inom Formas utlysning Djurskydd och Djurvälfärd har även Dirk-Jan de Koning fått medel för projektet Nya digitala och genetiska verktyg för att minska bröstbensskador i värphöns.

Sidansvarig: natalie.von.der.lehr@slu.se