SLU-nyhet

Forskningsanslag till LAPF

Publicerad: 27 november 2019

Flera projekt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning har erhållit anslag från FORMAS.

Ur FORMAS beslut:

FORMAS stora utlysning

2019-00567 Märit Jansson, SLU
Hållbar etablering av vedartad vegetation på skolgårdar i urbana miljöer 2 983 881 SEK

2019-00654 Ishi Buffam, SLU  
Åldrande grönblå infrastruktur: hur förändras gröna taks leverans av ekosystemtjänster när systemen blir äldre? 2 997 613 SEK

Utlysningen ”Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla”

2019-01909 Åsa Ode Sang, SLU 
Ungdomars perspektiv på användning, värden och nyttor av stadens blågröna infrastruktur 6 860 044 SEK

 

Anders Larsson är delaktig i ett projekt för vilket Malmö universitet erhållit anslag:

2019-01923
Karin Grundström, Malmö universitet
Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbygd 7 257 332 SEK

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se