SLU-nyhet

Lyckad majsodling på Lövsta

Publicerad: 02 oktober 2019

I slutet av september skördades majsen på Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Det var första gången som majs odlades där. Odlingen har varit ett gemensamt projekt mellan Lövsta lantbruksforskning och lantbruksdriften. Den har omfattat fem hektar.

Majs är vanligt förekommande utomlands men inte så vanlig i Sverige. Den kännetecknas av en stor skörd som ger ett smakligt foder men som är fattigt på protein.

– Bakgrunden till att vi nu testar fodermajsodlingen i full skala är flera. Framför allt är det ett förändrat klimat, sortförädling samt maskinstationer som kan så och skörda grödan. Ett stort intresse att utveckla verksamheten finns hos oss båda på de två verksamheter här på Lövsta – lantbruket och stallarna – gör att vi nu testar att odla majs på en mindre areal. Odlingen är dyr varför det är avgörande att få en hög skörd, säger driftchef Mats Pehrsson.

Förhållandena för skörd har i år varit helt perfekta, fint väder och torr mark. Fodret konserveras i ett mindre plansilofack. Hur majsen ska utfodras är inte helt bestämt än. Gissningsvis blir det 3–4 kg torrsubstans per ko i kombination med ett proteinrikt vallfoder.

– Vi kommer utvärdera det nya fodret efter stallsäsongen. Vi vet nu att skörden blev 9,2 ton torrsubstans per hektar, stor mängd men troligen i underkant. Just nu väntar vi på foderanalysen som anger innehållet av stärkelse som är en viktig kvalitetsparameter. I år har vi haft tur med vädret med både värme och regn i perioder. Men majsen har en lång växtsäsong och vi ligger väl ungefär på gränsen här i Uppland. Att kunna konstbevattna skulle vara en fördel, avslutar Mats.

Se filmerna

Skörden gick snabbt. På endast tre timmar var de fem hektaren avklarade. Två traktorer med kärror gick i skytteltrafik.
Tippning vid den nya plansilon. Vädret var det bästa tänkbara. Traktor med fullastad kärra väger åtskilliga ton och kan orsaka svåra packskador om det är otjänliga förhållanden. Dagen efter skörden var det ihållande regn hela dagen.
Alldeles nära plansilon är en våg installerad så att man genast får veta hur mycket det är i lasset och snabbt kan räkna ihop skördens storlek när den är avslutad. Föraren antecknar vikten och får sedan dra ifrån vikten för ekipaget..
Hacka, packa, täck är grundregeln för ett lyckat ensilage.

Filmer och foto: Mårten Granert-Gärdfeldt, SLU.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se