SLU-nyhet

Landsbygdsministern besökte Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg

Publicerad: 24 oktober 2019

Den 23 oktober besökte landsbygds-minister Jennie Nilsson Skogsmästar-skolan i Skinnskatteberg för att få veta mer om SLU:s verksamhet och speciellt om forskningen om bland annat landsbygds-utveckling och hållbart skogsbruk och om skogsmästarutbildningen.

Under det knappa två timmarsbesöket var det mycket som avhandlades. Företrädare för programmet med bland andra prefekt Staffan Stenhag och programstudierektor Börje Börjesson samt prorektor Karin Holmgren hade ett bra samtal med ministern om skogsmästarutbildningen och speciellt om behovet av det skogliga basåret. SLU:s uppfattning är att basåret leder till en jämlikare rekrytering och i förlängningen till färre avhopp.

Besöket inleddes med att ministern fick ta del av hur vattenforskare Johan Törnblom undervisar förstaårsstudenter (se bilden ovan). Studenterna diskuterade därefter med Jennie Nilsson om främst glesbygdens utmaningar.

– Jag ser fram emot dagens besök i Skinnskatteberg. Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste basnäringar och grundläggande för att bygga välfärd och motverka klimatförändringarna, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg

Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg är en institution inom SLU:s fakultet för skogsvetenskap där skogsmästare utbildats sedan 1945. Institutionens huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning, forskning och uppdragsverksamhet.

På forskningssidan ligger Skogsmästarskolans ämnesområden främst inom hållbart skogsbruk och landsbygdsutveckling. Institutionen bedriver uppdragsverksamhet som de senaste åren fokuserat på internationella projekt med insatser i olika länder.


Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se