SLU-nyhet

Inventering av lokalutnyttjande i MVM och Biocentrum

Publicerad: 11 januari 2019
biocentrum-500px-webb.jpg

I en undersökning av Riksrevisionen framkom bland annat att lärosäten i alltför liten utsträckning undersöker hur effektivt kontorsytor och bokningsbara lokaler utnyttjas. Med hänsyn till rapporten kommer därför en undersökning genomföras i MVM-huset och Biocentrum på Ultuna i Uppsala.

Undersökningen sker under januari och februari och kommer att bestå av dels en sammanställning av lokalbokningen i Outlook, dels en okulär undersökning av konferensrum, kontor och allmänna utrymmen. Undersökningen kommer ligga till grund för framtida diskussioner beträffande förtätning och eventuella ombyggnader i husen.

Ingen personlig information kommer att samlas in.

Tidigare har samma sorts uppgifter samlats in för Ulls hus och VHC.


MVM-huset – mark-vatten-miljö. Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt, SLU.

 

Sidansvarig: marten.granert@slu.se