SLU-nyhet

Förhandlingar med Elsevier

Publicerad: 08 maj 2018

Sveriges universitet och högskolor har ett gemensamt avtal för tillgång till tidskrifter från Elsevier. Avtalet omförhandlas just nu och det finns risk att parterna inte kommer att komma överens inom utsatt tidsfrist.

Om så är fallet kommer det nuvarande avtalet att sägas upp fr o m 1 juli. Om Elsevier då väljer att stänga av tillgången till tidskrifter fr o m juli 2018, kommer vi från biblioteket att säkerställa att alla vid SLU kan få tillgång till de artiklar de har behov av. SLU kommer fortsatt att ha tillgång till artiklar utgivna mellan 1995 och juni 2018. Publicering i Elseviers tidskrifter påverkas inte.

Kungliga biblioteket samordnar tidskriftsavtalen genom ett konsortium. Avtalet med Elsevier omfattar nu ca 2100 tidskrifter och för 2017 betalade SLU drygt 6 miljoner kr. I flertalet av tidskrifterna går det också att betala för publicering vilket SLU-forskare gjorde för nära 1 miljon kronor under 2017. Den totala kostnaden för SLU till Elsevier var alltså drygt 7 miljoner under 2017.

För att hejda den snabba totala kostnadsökningen och för att stödja open access-publicering, förhandlar konsortiet nu ett avtal där målbilden är att det ska omfatta såväl kostnad för läsning av artiklar som för publicering. Parterna ligger i nuläget för långt från varandra för att kunna sluta ett avtal. Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet, är ordförande i konsortiet och hon och övriga rektorer är ense om att kostnaden för avtalet måste ner.