SLU-nyhet

Ny ärendehandbok för handläggare

Publicerad: 28 mars 2018

Hur ska ett ärende beredas inför beslut? Vad innebär offentlighetsprincipen? Vem ansvarar för vad i hanteringen av ett ärende?

Det och mycket mer kan du få reda på i den nya ärendehandboken på medarbetarwebben. Handboken har utarbetats av ledningskansliet och tar upp handläggningsprocessens fyra steg – initiera, bereda, besluta och avsluta. Den beskriver arbetsgången och vad du bör tänka på i de olika stegen.

Handboken vänder sig till både erfarna och nya handläggare. Bekanta dig med innehållet och hör gärna av dig till bereda@slu.se om det är något du saknar! Tanken är att uppdatera handboken vid behov så att den ger svar på de frågor en handläggare kan ha.


Kontaktinformation

Miika Wallin, chef för ledningskansliet
Ledningskansliet, SLU
miika.wallin@slu.se, 018-67 22 88, 070-653 08 12