SLU-nyhet

Stora tallskador på Gotland

Publicerad: 14 december 2018

Över stora områden runt Visby på Gotland finns stora områden med skadade tallar. I ett nytt projekt i samarbete med Skogssturelsen kommer doktoranden Laura Brodde undersöka vilken roll skadegöraren Diplodia pinea har i tallskadorna.

Skadorna har antagligen orsakats av skadegöraren Diplodia pinea som funnits i Sverige åtminstone sedan 2013, då den upptäcktes för första gången i närheten av Fjällnora, fyra mil norr om Arlanda av forskare på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi.

Det första större utbrottet i Sverige upptäcktes i september 2016 på ca 15 hektar planterad tall i Odensala, norr om Arlanda.

Nu hoppas forskarna i samarbete med Skogsstyrelsen klargöra vilken roll Diplodia pinea spelat i de omfattande tallskadorna runt Visby.

Skadade tallar utanför Visby filmade av Laura Brodde.

Fakta:

Diplodia pinea angriper bland annat vår vanliga tall (P. sylvestris), svarttall (Pinus nigra) och rödtall (P. resinosa). Sjukdomen dödar tallens årsskott, inklusive toppskottet. Följande år bildar tallen nya skott och blir buskig. Det ger sämre virke och träden kan i värsta fall dö.

Svampen Diplodia pinea infekterar friska tallbarr under deras första växtsäsong. Träden som påverkas mest av sjukdomen är yngre planterade tallar, och sjukdomen förekommer sällan i äldre träd om de inte är stressade.

Sjukdomen är känd för att angripa toppar och barr av träd som blivit försvagade av stress från torka, av skador på rötter, av brist på näringsämnen i marken, av att ha växt för skuggigt, av skador som vållats av väder (kraftiga vindar, hagel och så vidare) och av insekter. Diplodia pinea orsakar en blödning på stammen och grenarna, och kan medföra att tallen dör, särskilt om blödningen sker på trädets lägre grenar. Stamblödningarna utsöndrar en slags harts som kan göra att döda infekterade barr klibbar ihop med andra delar av trädet efter att de fallit av. Det här kan bidra till ytterligare infektioner i trädet. Det tydligaste tecknet på att en tall är infekterad är att årsskott och toppar dör eller att den har bruna, hämmade skott med korta, bruna barr.