SLU-nyhet

Undersökning av medarbetarwebben

Publicerad: 19 oktober 2018
userneeds-mw-undersökning.jpg

Från 19 oktober till och med 16 november pågår en webbaserad undersökning av hur medarbetarwebben fungerar och upplevs av SLU-anställda.

Undersökningen dyker upp som en dialogruta på medarbetarwebben som du kan svara på direkt. Om du inte hinner svara just då kan du minimera rutan för att återkomma till enkäten senare.

Har du svarat på frågorna eller tackat nej till att delta kommer dialogrutan inte att synas igen. Om du tackat nej men ångrar dig kan du nå enkäten via denna länk i stället:

Svaren kommer att sammanställas i en rapport av företaget som genomför undersökningen, och presenteras i december.

Många av frågorna i enkäten är standardfrågor som också ställs i undersökningar av andra universitets och högskolors intranät, medan några av frågorna är anpassade för oss på SLU.

En fråga mot slutet av enkäten är helt öppen, med ett fritextfält där du kan ge egna förslag på förbättringar. Passa på att uttrycka dina åsikter och medverka till utveckling och förbättring av medarbetarwebben! 

Relaterade sidor:
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se