SLU-nyhet

Akademiskt ledarskap – vad menas och vad kan det innebära

Publicerad: 18 oktober 2018

Rektor Peter Högberg skriver på Rektorsbloggen om olika aspekter på det lite otydliga och mångfasetterade begreppet akademiskt ledarskap.

Peter skriver bland annat:

Organisationspsykologen Anders Risling menar att det kanske snarare är ledarskap i akademin, som det handlar om. De lärda betonar dessutom distinktionen mellan chefs- och ledarskap. Den är viktig. Effektiva och goda chefer är förstås oumbärliga.

Det akademiska ledarskapet måste naturligtvis stimulera individerna, men också deras samarbete i skapandet av ny kunskap. I artikeln Satsa hellre på forskningsmiljön än individen beskriver Per Gyberg ett idealtillstånd där en kreativ miljö uppstår när ett verksamhetsperspektiv sätts före individualism, samtidigt som lojalitet till ett gemensamt högre akademiskt mål sätts före byråkratisk instrumentalism.

I detta mer eller mindre tydliga mångdimensionella akademiska landskap finns det således ett stort behov av ledarskap. Självklart är det prefektens ansvar, men en klok prefekt stödjer institutionens professorer i deras ledarskap. 

Vi har en spännande utveckling på gång inom flera institutioner där ett mer strukturerat samarbete formats mellan den formella chefslinjen (prefekten) och de akademiska ledarna. 

Läs här Peters text på Rektorsbloggen

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Sidansvarig: marten.granert@slu.se