SLU-nyhet

Ett nytt år ligger framför oss - dekanbrev från Kristina Dahlborn

Publicerad: 24 januari 2018

Ett nytt år ligger framför oss – i alla fall nästan för snart är ju januari redan slut. Det är otroligt vackert när Sverige står i vinterskrud och rimfrosten glittrar i träden.


Kristina Dahlborn är professor och dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Jag pulsar i snön (tänk om den kan få vara kvar över sportlovet) när jag går morgondjurrundan (vi har Linderödsgrisar, Gutefår, höns och hästar) tillsammans med tillbehören (2 små blandrashundar). Det finns så mycket hopp i januari när julhelgerna är över (kanske har man gett något nyårslöfte som man ännu tror man ska infria) ett helt år framför sig och dagarna blir bara längre och ljusare.

Under 2018 kommer vi arbeta med SLU:s och den statliga värdegrunden. Vi är absolut påverkade av #Metoo (t.ex. #skiljaagnarnafrånvetet) men också av flera händelser inom vår egen fakultet. Vi vill förvandla dessa vackra ord till daglig verklighet för alla våra medarbetare. Hur vi uttrycker oss i tal och text ska genomlysas av respekt och den som blir utsatt för mobbning och trakasserier ska alltid direkt få ett professionellt stöd av närmaste chef och alla oss andra.  Arbetet är tänkt att genomföras i samarbete med GHAL (Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap).

Nya MU (medarbetarundersökningen) öppnades igår och arbetet med KoN 2018 är i full gång. Maj-Britt Johansson som är utsedd av rektor att leda arbetet för ökat samarbetet och bättre samverkan mellan VH och UDS är i full gång och snart ska rektors råd för djursjukvård och därtill hörande klinisk forskning och undervisning som ersätter UDS-nämnden startas upp.

Tyvärr blev ju inte vår veterinärutbildning ackrediterad i besöksrapporten från gruppen som var här i september. Bl.a. för att de kliniska undervisningsdelarna i anestesiologi inte fungerar som de borde på UDS. Vi fick även kritik för bristfällig undervisning inom livsmedelshygien och brister gällande isolering av hund och stora idisslare. Fakulteten har överklagat och vi är nu en grupp som arbetar med att besvara den kritik som framförts i besöksrapporten. Detta ska vara klart den 19 februari.

Det pågår även en rad andra utbildningsprojekt (VP-17 senare del, ytterligare utökning DSS, studentrekrytering inom husdjursvetenskap). Jag hoppas att vi alla kan positivt samverka så att vi utvecklar våra yrkesprogram så att de med hög kvalitet möter omvärldens och morgondagens behov.

Den här veckan besöker ledningsrådet GIH för eventuellt samarbete inom friluftsliv.  I SLUs strategi står ”Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och välbefinnande” och Framtidens djur, natur och hälsa har på uppdrag av rektor sammanställt SLUs verksamhet inom området. Den 26 april är det Kick-off för SLU:s Plattform för Akvakultur (SPA).

Tyvärr fick vi inte det första europeiska djurvälfärdcentrumet som vi arbetat så länge för. Strax före jul startade vi upp det vetenskapliga rådet för djurskydd (som förslagits i livsmedelsstrategin) som ska ledas av Lotta Berg i samarbete med 12 andra SLU forskare inom olika discipliner. Deras uppdrag innebär att utgöra en riskvärderande instans vad gäller djurskydd och identifiera, sammanställa och utvärdera vetenskaplig forskning om djurskydd och därtill angränsande frågor, som produktionsekonomi och arbetsmiljö, på uppdrag av t.ex. Jordbruksverket.

Det här året är det också dags för val av ny fakultetsnämnd och om knappt ett år kommer ni ha en ny dekan på plats.

Hälsningar
Kristina

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kristina Dahlborn, Dekan
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.dahlborn@slu.se, 018-67 21 86