SLU-nyhet

Beloppsgränser för inköp 2018

Publicerad: 02 januari 2018

Nya beloppsgränser för inköp gäller från 1 januari 2018 och två år framåt.

Tröskelvärden för inköp fastställs av EU-kommissionen och revideras vartannat år. Kommissionen har beslutat att följande beloppsgränser ska gälla från och med den 1 januari 2018. 

Direktupphandlingsgränsen är nu 586 907 kronor d.v.s något högre än tidigare.

Inköp över denna gräns kräver att formell upphandling med anbudsinfordran genomförs.

Gränsen för när en upphandling ska genomföras med annonsering inom hela EU, det s.k. tröskelvärdet, är nu 1 365 782 kronor.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Vid frågor angående avtal, upphandling m.m. rörande inköp på SLU, vänligen kontakta inköpsenheten på upphandling@slu.se.

Vid frågor angående e-handel och beställningar i Proceedo kan du kontakta ehandel@slu.se.

Vid frågor om fakturor i Proceedo, kontakta fakturasupporten på levreskontra@slu.se.