SLU-nyhet

Policy om tillgänglighet och e-postetikett vid NJ-fakulteten

Publicerad: 29 juni 2017

Ny teknik skapar möjligheter till ökad flexibilitet och tillgänglighet, men innebär inte att medarbetaren ständigt ska vara uppkopplad. NJ-fakulteten har tagit fram en policy om tillgänglighet och e-postetikett för att förmedla fakultetsledningens tankar kring detta och utgöra en grund för reflektion.

Ett sunt förhållningssätt till tekniska arbetsredskap bidrar till att minska stress och förbättrar arbetsmiljön. Chefer har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel.

Policyn innehåller riktlinjer för tillgänglighet och förväntningar kring användning av e-post, arbete på distans samt telefon-, epostetikett och mötesvett.

Läs "Policy om tillganglighet och epostetikett vid NJ-fakulteten".


Kontaktinformation