SLU-nyhet

Lyckad konferens i arbetslivsforskning

Publicerad: 16 juni 2017
FalfPeter300.jpg

FALF – forum för arbetslivsforskning, arrangerar varje år en nationell arbetslivskonferens och årets upplaga var förlagd till SLU Alnarps campus. Under 13-15 juni samlades bortåt 100 forskare och andra intresserade för att diskutera arbetslivsforskning under temat ”Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden". Från glesbygdens ensamarbete i skogen till storstadens kontorslandskap - arbetsplatser finns överallt och kan se ut på olika vis.

Konferensen arrangerades av Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, AEM samt KCF, Kompetenscentrum företagsledning och startade i Alnarps Rehabträdgård, ART. Professor Patrik Grahn och forskaren Anna-Maria Palsdottir berättade om utvecklingen av trädgården och om pågående forskningsprojekt.

Dagen därpå öppnades konferensen av FALF-ordförande Calle Rosengren, dekanus Håkan Schröder, AEM:s prefekt Christina Lunner Kolstrup samt KCF:s verksamhetsledare Peter Lundqvist.

– Arbetslivet står inför många utmaningar som till exempel omfattar ökande psykisk ohälsa, ökande krav, globalisering, digitalisering och demografi med en åldrande befolkning, sammanfattade Calle Rosengren.

En av årets keynote speakers, Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, berättade om utmaningarna i att kartlägga dödsolyckor i arbetslivet. Tillsammans med två kollegor har han under de senaste två åren haft i uppdrag av Arbetsmiljöverket att undersöka hur man med hjälp av statistiken kan förebygga dödsolyckor. Antalet har minskat med 90 procent sedan 50-talet men varje år sker ändå 50 arbetsrelaterade dödsolyckor i Sverige, varav 5 inom skogs- och lantbruk.
– Det är komplicerat att arbeta med statistik när urvalet är så litet och alla olyckor inte rapporteras in, konstaterade Bengt Järvholm.

Dödsolyckor på landsbygden omfattar oftast äldre, erfarna män. Olyckorna är fordonsrelaterade eller kopplade till trädfällning, fall från hög höjd eller kontakt med djur. Jämfört med i staden är fler omkomna egenföretagare, äldre, samt utsatta för höga energinivåer i arbetet. Det förebyggande arbetet är komplicerat eftersom olyckorna generellt är svåra att förutse och ofta sker på temporära arbetsplatser.

Under den fortsatta konferensen hölls 14 sessioner om ett brett spektra av ämnen, varav många med koppling till jord och skog. Till exempel certifiering av sjysta arbetsvillkor inom lantbruk och trädgård, renskötande samers arbetsmiljö, produktionseffektivitet och goda arbetsvillkor, byråkratin inom lantbruket samt dödsfall i jord- och skogsbruk.

Ana Maria Vargas från Lunds universitet fick pris för årets bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö.

Nästa års FALF-konferens kommer att hållas på Högskolan i Gävle.

Se bilder från konferensen i bildspelet nedan.

Text och foto: Marianne Persson

Registrering.680.jpg
Dags för registrering under FALF-konferensens första dag.
Registrering-2.680.jpg
Peter Lundqvist, till vänster, välkomnar de första deltagarna på FALF 2017
Rehabtrg.680.jpg
Besök i Alnarps Rehabträdgård.
Rehab2.680.jpg
Landskapsarkitekt Fredrik Tauchnitz, till höger, berättar om trädgårdens växter.
Rehab3.680.jpg
Professor Peter Lundqvist hälsar välkommen. Forskare Anna Maria Palsdottir och professor Patrik Grahn berättade därefter  om Rehabträdgårdens historia och om pågående forskning.
Rehab4.680.jpg
Rehab5.680.jpg
Anna Maria Palsdottir
Rehabmat.680.jpg
En liten matbit...
Rehabmingel.680.jpg
...och en  massa mingel!
Rehabvy.680.jpg
Vilsam grönska i Alnarps rehabträdgård.
Aula.jpg
I väntan på invigning. FALF 2017 samlade bortåt 100 deltagare.
Calle.680.jpg
Calle Rosengren från Lunds universitet, ordförande i FALF.
Christina.680.jpg
Christina Lunner Kolstrup, prefekt vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU.
Bengt.680.jpg
Keynote speaker Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet.
Luncg.680.jpg
Mat och mingel under konferensen.
Panel.680.jpg
Paneldebatt, ledd av Kenneth Abrahamsson, seniorkonsult och adjungerad professor, Luleå tekniska universitet.