SLU-nyhet

Svenska institutet satsar en halv miljon kronor på djurvälfärd

Publicerad: 18 maj 2017

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, har beviljats 500 000 kronor i bidrag från Svenska institutet för att bland annat hjälpa till att bygga upp ett nordiskt-baltiskt centrum för djurvälfärd .

Utlysningen av medel för projekt i Östersjöregionen syftar till att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i Sveriges närområde. Nationellt centrum för djurvälfärd kommer att använda pengarna till att medverka vid bildandet av ett nordiskt-baltiskt djurvälfärdscenter, inrätta ett nätverk med experter inom djurvälfärd, antibiotikafrågor och humanhälsa, samt identifiera svårigheterna med att implementera EU:s lagstiftning inom områden som berör livsmedelssäkerhet.

Projektet kommer att pågå under perioden maj 2017 t.o.m. november 2018. 

För mer information om projektet, kontakta Margareta Stéen, Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW).


Kontaktinformation

Margareta Stéen, docent
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi och Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU
margareta.steen@slu.se, 018-67 16 13, 0730-82 44 49