SLU-nyhet

SLU fyller 40 år

Publicerad: 17 mars 2017

Den 1 juli 1977 bildades SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, genom en sammanslagning av tre högskolor. SLU som universitet fyller alltså 40 år i år och det ska firas ordentligt!

Jubileumsfirandet kommer i huvudsak att äga rum under några veckor i höst. Då uppmärksammar vi hur SLU har vuxit och utvecklats till ett internationellt framstående universitet med unik samlad kunskap om hur vi på ett hållbart sätt kan använda våra naturresurser.

Målet med firandet är att visa internt och externt att SLU har en viktig uppgift i samhället – vad vi gör och hur vi arbetar med den uppgiften. Vi som arbetar eller studerar vid SLU ska vara stolta över vårt universitet!

De aktiviteter som genomförs inom ramen för 40-årsjubileet innehåller såväl perspektiven dåtid som nutid och framtid.

SLU-dagar i Alnarp, Umeå och Ultuna

Du som är medarbetare kommer att bjudas in till en heldag på respektive huvudort.

Ledningen från SLU, det vill säga rektorer och dekaner, kommer då att medverka, och programmet kretsar kring SLU:s nuvarande verksamhet och framtida vägval. SLU-anställda kommer att ge oss exempel från en rad olika aktuella och viktiga områden. Vi kommer också att få höra hur man utifrån ser på SLU:s roll.

En viktig del av SLU:s nya strategi rör medarbetarskap, som också ska tas upp under SLU-dagarna. Ett litet festligt mingel avslutar dessa dagar.

Studentkårerna har inbjudits att anordna en aktivitet för alla studenter på sina respektive campus; initierat och arrangerat av studenterna, men med stöd från SLU. De nya studenterna kommer också att märka av jubileet vid höstens upprop.

Ett öppet universitet

Allmänheten ska få lära känna och uppleva SLU vid "öppet campus" i olika former i Umeå, Alnarp, Skara och Ultuna. Vi gör en extra satsning på att lyfta fram bredden inom SLU vid dessa evenemang, till exempel med information om utbildningarna. Allmänheten kan också vara med och lyssna till våra forskare som deltar i olika städer vid Forskar Grand-Prix, vid betessläppet på Lövsta och vid Matologidagen i Stockholm.

Aktiviteter riktade mot mer specifika målgrupper kommer också att gå av stapeln under hösten och under jubileumsflagg. Exempel på detta är Miljöanalysdagen, Erasmus Mobility Day, Agri4D-konferensen och Doktoranddagen.

Vår historia

SLU:s innehållsrika historia har studerats i projekten "SLU i sektorns och vetenskapens tjänst" och "Vägval vid SLU". Dessa kommer att presenteras vid seminarier på campus i Alnarp, Ultuna och Umeå.

Akademiska högtider

Hedersdoktorsföreläsningarna och promotionen avslutar jubileumsveckorna och kommer i år att ges en extra festlig inramning och förhoppningsvis nå en större intern och extern publik än vanligt. Intressanta hedersdoktorer kommer att bidra till att lyfta evenemanget.

Datum att notera i kalendern

Uppdaterat 2017-04-20 (Fler aktiviteter kommer att läggas i listan när planeringen går vidare.)

Juli

1 SLU fyller 40 år

Augusti

26 Matologi " Svinnet och miljön", Stockholm

28 Upprop för nya studenter, Ultuna, Alnarp, Umeå, Skinnskatteberg
och Strömsholm

September

11 em SLU-historik, Umeå

12 SLU-dag för anställda, Umeå

13 Miljöanalysdag, Uppsala

18 em SLU-historik, Alnarp

20 SLU-dag för anställda, Alnarp

20-21 Agri4D, Uppsala

24 Öppet campus med Trädgårdsodlingens dag, Alnarp

25 em SLU-historik, Uppsala

25-30 Smedjeveckan, Skara

27 SLU-dag för anställda, Uppsala

29 Forskarfredag/Forskar Grand Prix, Uppsala (och ev. andra campusorter)

30 Öppet hus, Umeå

30 Öppet campus, Uppsala

Oktober

6 Hedersdoktorsföreläsningar, Uppsala

7 Promotion, Uppsala

Relaterade sidor: