SLU-nyhet

Skolklasser kan vinna resa till nationalpark

Publicerad: 16 februari 2017

Nu lanseras Gilla naturen, ett läromedel och en tävling för årskurs 4–6 om att upptäcka och uppskatta natur. Vinsten är en resa till en av Sveriges 29 nationalparker och tio finalister blir en del i en utställning om barns tankar om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Läromedlet kopplar direkt till läroplanens mål och består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film.

– Tävlingen handlar om att eleverna fotograferar eller filmar en plats i naturen och skriver en motivering till varför de gillar platsen och varför de tycker det är viktigt att skydda att den så att den finns kvar om femtio år, berättar Eva Sandberg på Centrum för naturvägledning.

Tävlingen pågår från den 15 februari till den 30 september 2017. Därefter utser en jury de tio finalisterna och vinnaren av klassresan. Utställningen och klassresan äger rum 2018.

– Genom utställningen vill vi erbjuda eleverna en arena för sina berättelser, filmer och bilder om natur de tycker mycket om. Vår förhoppning är att det också ska inspirera fler barn och unga att engagera sig för naturen, säger Bengt Staf, enhetschef på Naturhistoriska riksmuseet.

Läromedlet och tävlingen innehåller en blandning av inomhus- och utomhusaktiviteter. Materialet använder flera ämnesövergripande arbetssätt för biologi, svenska, svenska som andraspråk, bild, geografi samt idrott och hälsa.

Gilla naturen är ett samarbete mellan Centrum för naturvägledning (vid Sveriges lantbruksuniversitet) och Naturhistoriska riksmuseet. Naturvårdsverket är huvudfinansiär. Läromedlet har tagits fram i samarbete med Naturskoleföreningen.

Varför ett läromedel om naturskydd?

Barn och ungdomar är morgondagens beslutsfattare. Det är viktigt att de får möjlighet att lära om hur dagens skydd och skötsel av naturen kommer att påverka dem, så att de kan uttrycka sina tankar och på det sättet påverka det som påverkar dem. Alla barn och unga bör få möjlighet att påverka hur deras närmiljö ser ut och utvecklas. I dag bor cirka 85 procent av Sveriges befolkning i städer och tätorter, vilket innebär att alla inte har naturen runt knuten. Att få möjlighet att komma ut i naturen åtminstone på skoltid kan ha betydelse för barns hälsa, välbefinnande och lärande.

Kontakt:

Per Sonnvik, projektledare för Gilla naturen, Centrum för naturvägledning: 018-67 24 44, gillanaturen@slu.se.

Bengt Staf, enhetschef Naturhistoriska riksmuseet, 08-519 542 68, bengt.staf@nrm.se.

Eva Sandberg, föreståndare Centrum för naturvägledning: 018-67 24 47, eva.k.sandberg@slu.se.


Kontaktinformation