SLU-nyhet

Dekanbrev från Margareta Emanuelson

Publicerad: 29 november 2017

Hoppet är det sista som överger oss! Så avslutade jag mitt förra dekanbrev i maj. Då syftade jag på att vi hade stora förhoppningar om att Näringsdepartementet skulle sätta av pengar till Industridoktorandprojekt på SLU (LivsID). Det blev som vi ville, även om vi inte fick så mycket pengar som vi hade hoppats.


Margareta Emanuelson är universitetslektor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård och vice dekan på Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, med ansvar för samverkan inom området lantbrukets djur.

Nu pågår processen med att välja ut de 10 bästa industridoktorandprojekten. Ansökansomgången är avslutat och det kom in 30 ansökningar. Det är verkligen jätteroligt och visar på stort intresse från våra samverkanspartners.

Ett första urval gjordes i förra veckan, under medverkan av en extern expertgrupp. Den 6:e december mellan kl. 13-16 genomförs ett s.k. pitch-event dit drygt 20 av de sökande organisationerna har erbjudits komma och presentera sina forskningsidéer. Detta event är öppet för alla och kommer att webb-sändas. Se vidare info om webb-sändningen. Här kan du läsa mer om industridoktorandprogrammet.

I förra veckan hade Erik Fahlbeck, vice-rektor med ansvar för samverkan, samlat ”SLU-samverkare” av olika kategorier. Henrik och jag var där och representerade fakultetens verksamheter tillsammans med övriga samverkare på VH, dvs såväl samverkanslektorer som representanter för olika centrumbildningar. Målet med mötet var att diskutera hur SLU skall jobba vidare med vår samverkan med det omgivande samhället och var initierat av den genomlysning av SLU:s samverkanslektorer som nyligen har gjorts. Eriks mål är att SLU under våren 2018 skall ta fram nya och tydliga mål för samverkansaktiviteterna. Fredagens möte visade att SLU har en bred palett av olika samverkansformer. Vi behöver förtydliga de olika funktionerna, både för oss själva internt och för det omgivande samhället. Det framkom också att vi behöver göra strategiska val, vi kan inte vara starka inom alla områden och det måste finnas mekanismer för att kunna ompröva våra val. 

Förutom alla andra samverkansuppdrag är jag själv upptagen med ett regeringsuppdrag, inom ramen för livsmedelsstrategin, som SLU fick efter sommaren. SLU skall lämna ”Förslag på hur spridningen av ny kunskap och nya idéer inom jordbruks- och trädgårdssektorn kan utvecklas utifrån befintliga resurser”. Det är särskilt fokus på produktionsfrågor och andra områden som innebär ökad konkurrenskraft. Vi skall också ge förslag på hur samverkan och samverkansformer mellan forskning och rådgivning kan utvecklas. Detta är ett omfattande uppdrag, som skall avrapporteras till Näringsdepartementet redan i februari 2018. En projektgrupp, med representanter från både SLU och rådgivningsorganisationer, arbetar nu intensivt med uppdraget. Jag tar tacksamt emot förslag på åtgärder, arbetssätt och andra inspel till detta viktiga uppdrag. Hör gärna av er om ni vill få mer information om uppdraget och vilka som deltar i arbetet.

Det är riktigt roligt att jobba med livsmedelsfrågorna på SLU nu. Det initiativ som tagits av Erik Fahlbeck, att dra igång SIL-gruppen (Samverkan inom livsmedel på SLU) är ett bra avstamp för fortsatt samverkan. Det finns ett driv från alla fakulteter att vi skall komma närmare varandra och dra nytta av det som görs i Sveriges avlånga land.

.. och så en liten påminnelse, Sök gärna Samverkanscheckarna, om ni har nya idéer som ni skulle vilja testa. Se vidare på webben.

Relaterade sidor: