Samverkanscheckar

Senast ändrad: 21 april 2022

Från 1 januari 2022 delas inga fler samverkanscheckar ut. Samverkansrådet vill framföra sitt varma tack för alla kreativa projekt som utförts medelst samverkanscheckar under de här åren.


Kontaktinformation

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator
Planeringsavdelningen, SLU
mariette.manktelow@slu.se, 018-67 18 54