SLU-nyhet

Future Forests i Almedalen 2016

Publicerad: 30 juni 2016

På Almedalen 2016 bjuder Future Forests in till fyra seminarier om dagsaktuella ämnen för svenskt skogsbruk, samt en friluftsföreläsning med exkursion om almsjuka och andra skadegörare.

 

 5 juli 10.00- 11.30 Så tacklar vi nya hot mot skogen – ensam är inte stark

Våra skogar utsätts för främmande skadeinsekter och sjukdomar i ökande takt. Intensiv global handel och klimatförändringar bidrar till det. Stora värden står på spel – både biologisk mångfald, kulturella och ekonomiska värden. Borde vi vara oroliga? Är samhället rustat för att möta dessa nya hot?

Medverkande forskare Jan Stenlid, SLU, Carina Keskitalo, Umeå universitet, Johanna Boberg, Louise Eriksson, Umeå universitet, samt Karin Wågström, Skogsstyrelsen. Erik Fahlbeck, vice rektor vid SLU, hälsar välkommen.

Panel

 • Birgitta Dahlqvist, ordförande, Gotlands trädgårdssällskap
 • Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen
 • Mark Marissink, enhetschef, Naturvårdsverket
 • Karin Nordin, växtskyddschef, Jordbruksverket
 • Emma Wallrup, riksdagsledamot, Vänsterpartiet

Moderator: Henrik Ekman

Plats: Sal E35, Campus Gotland (Almedalsbiblioteket).

Läs också om friluftsföreläsningen om almsjuka i De badande Wännernas trädgård.

5 juli 12.00-13.20 Klimatneutral eller fossiloberoende – vad ska vi ha skogen till?

Skogen har en viktig roll att spela i klimatarbetet, men hur gör skogen mest klimatnytta och vilken betydelse har skogens skötsel för hur stor nyttan kan bli?

Medverkande forskare: Tomas Lundmark, SLU

Panel

 • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
 • Eskil Erlandsson, riksdagsledamot, Centerpartiet
 • Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen
 • Mårten Larsson, näringspolitisk chef, Skogsindustrierna
 • J Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Moderator: Sverker Olofsson

Plats: Sal E35, Campus Gotland (Almedalsbiblioteket)

5 juli 13.30-15.00 Skogens roll i en förnybar bioekonomi – kan framtidsforskning visa vägen?

Våra förväntningar på framtiden är också med och formar den. I Future Forests forskar vi om hur dagens förväntningar på skogen kan komma att forma framtidens skogsbruk.

Medverkande forskare: Annika Nordin, SLU, Anu Korosuo, IIASA, Camilla Sandström, Umeå universitet, Louise Eriksson, Umeå universitet. Erik Fahlbeck, vice rektor vid SLU, hälsar välkommen.

Panel

 • Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
 • Linda Berglund, skogsexpert, WWF
 • Lena Ek, ordförande, Södra
 • Ulf Silvander, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv
 • Jenny Wik-Karlsson, verksamhetschef, Svenska samernas riksförbund
 • Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen

Moderator: Sverker Olofsson

Plats: Sal E35, Campus Gotland (Almedalsbiblioteket)

6 juli.13.00-15.00 En ny skogspolitik på väg – vem sätter agendan?

Lider skogspolitiken av målinflation? Ska skogen styras med mer frivillighet eller mer reglering? Och var tas de viktiga besluten - nationellt eller internationellt? Future Forests bjuder in nyckelpersoner för att diskutera den svenska skogspolitikens utmaningar.

Medverkande forskare: Camilla Sandström, Umeå universitet, Johanna Johansson, Södertörns högskola, Karin Beland Lindahl, Luleå tekniska universitet, Annika Nordin, SLU. Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, hälsar välkommen.

Medverkande

 • Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
 • Stina Bergström, riksdagsledamot, Miljöpartiet
 • Sven-Erik Hammar, ordförande, LRF Skogsägarna
 • Johan Hultberg, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Mikael Karlsson, ordförande, EEB
 • Charlotta Riberdahl, lagman, Göta Hovrätt
 • Elisabet Salander Björklund, VD, Bergvik Skog
 • Jenny Wik-Karlsson, ordförande, Svenska FSC

Moderator: Sverker Olofsson

Samarrangemang: Future Forests, Umeå universitet och SLU

Plats: Region Västerbotten, Novgorodgränd 1

Sidansvarig: annika.mossing@slu.se