Projektledning

Senast ändrad: 04 april 2024

Detta är en grundkurs i projektledning som omfattar 2 dagar och riktar sig till dig som har, eller står i begrepp att få, en projektledarroll.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har, eller står i begrepp att få, en projektledarroll vid SLU.

Mål

Som deltagare får du parametrar för att kunna definiera och kommunicera ett projekt. Du får också kunskap i och möjlighet att öva olika metoder och verktyg för att planera, följa upp och utvärdera projekt. Tanken är att du får tillämpa ovanstående på ett eget pågående eller tilltänkt projekt.

Förberedelse

Du "tar med dig" ett eget påbörjat eller tilltänkt projekt att tillämpa kunskaper och metoder på.

Pedagogik och arbetsformer

Korta teoripass varvas med reflektion och praktiskt tillämpning av olika planeringsprinciper och verktyg.

Omfattning och förläggning

Kursen är upplagd på 2 dagar i följd.

Preliminärt program

Dag 1 (Kl 9:00-16:00)

  • Inledning och inventering av deltagare och deltagarprojekt
  • Projekt, definitioner och hjälpsamma modeller
  • Omfattning, nulägesanalys, syfte, kvalitet och mål

Dag 2 (Kl 9:00-16:00)

  • Aktivitetsplanering
  • Kompetens och organisation
  • Ekonomiska konsekvenser och uppföljning
  • Att leda i projekt