SLU Chefskap

Senast ändrad: 10 april 2024

Ett formellt chefsuppdrag på SLU innebär ansvar för personal, verksamhet och budget. Den här kursen ger dig kunskap om chefens olika ansvarsområden och en överblick över vilka stödfunktioner/personer som verksamhetsstödet erbjuder.

Du får vidare en fördjupning i de regler och lagar som styr den statliga verksamheten med tonvikt på universitet och högskolor. Du får också en djupare förståelse för den ekonomiska och organisatoriska logik och struktur som är en del av chefens vardag, vad ett personalansvar innebär i praktiken samt grundläggande kunskaper kring chefens ansvar för kommunikation, säkerhet och miljö.

Kursen syftar till att ge SLUs chefer nödvändiga kunskaper för att fullgöra sitt uppdrag. Kursen är inriktad på de administrativa och yrkestekniska kunskaper du behöver ha inom ramen för ditt uppdrag. Ett effektivt chefskap föresätter dock alltid ett väl utvecklat ledarskap. Vi tänker därför att det är en bra idé att komplettera SLU Chefskap med utbildningen SLU Ledarskap.

Målgrupp

Kursen riktar sig framförallt till nyblivna chefer med delegerat verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Genom ett rektorsbeslut i december 2014 är kursen SLU Chefskap fortsättningsvis obligatorisk för nyblivna prefekter.

Utbildningen riktar sig dock till alla chefer på alla olika organisatoriska nivåer och verksamheter inom SLU. Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ställs krav på arbetsgivaren att chefer med personalansvar har kunskap om relevanta regler och lagar.

 

Omfattning och förläggning

Kursen äger rum på Ultuna i Uppsala eller digitalt och omfattar 14 dagar.

Vid frågor

Komplettering av missade kurstillfällen: Vänligen kontakta kursadministratören på chefs-ledarutbildning@slu.se om du behöver komplettera något kurstillfälle. Kursens innehåll har delvis justerats. 

Kursdeltagande är till ett självkostnadspris för deltagarna.

Har du frågor kring detta så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta kursadministratören.