SLU Ny i ledarrollen

Senast ändrad: 25 april 2024

Kursen riktar sig till dig som nyligen har klivit på ett första chefs- eller ledaruppdrag på nivån under prefekt eller avdelningschef. Kursen är en kortare variant av SLU Ledarskap (SLU-L) och är avsedd att, i kombination med den introduktion och handledning du får av din närmaste chef, rusta dig för uppdraget att leda verksamhet på SLU, både inom akademi och verksamhetsstöd. Har du en utpräglad chefsroll, med verksamhets- och personalansvar, förväntas du också gå kursen SLU Chefskap (SLU-C).

SLU Ny i ledarrollen fokuserar på de interpersonella aspekterna av ledarskap. Kursen har sin teoretiska utgångspunkt i ledarskapsforskning och psykologi.  

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är ny i din ledarroll. Det kan handla om att leda din första forskargrupp, arbetsleda TA-personal, projektledare, föreståndare för små enheter, kursledare etc. Den gemensamma nämnaren är att det är en tydlig ledarroll där du leder medarbetare.

Vi siktar på en kursgrupp med 12-20 deltagare vilket betyder att om vi får färre än 12 behöver vi skjuta kursstarten framåt i väntan på att få ihop en tillräckligt stor grupp. Om vi får fler än 20 kommer vi behöva göra ett urval. I sådana fall kommer vi prioritera enligt följande:

 1. Ledarroller inom forskning, undervisning och fortlöpande miljöanalys
 2. TA närmast forskning, undervisning och fortlöpande miljöanalys
 3. Övrigt verksamhetsstöd

Om du är tveksam om det här är rätt kurs för dig, ta kontakt med oss så diskuterar vi saker vidare.

Omfattning och Förläggning

Kursen omfattar tre tillfällen, som vardera är 1,5 dagar. Samtliga tillfällen är live i Ultuna.

Tillfälle 1

 • Ledarteori
 • Att gå från kollega till att vara chef
 • Professionell rolltagning
 • Självkännedom i ledarrollen
 • Egen och andras hållbarhet

Tillfälle 2

 • Kommunikation
 • Feedback
 • Att sätta kommunikation i system
 • När det är svårt att kommunicera

Tillfälle 3

 • Grupper & team
 • Mötesledning
 • Utvecklingsarbete
 • Fördela och följa upp uppgifter

Anmälan och kursdatum

Anmälan sker via kalendern på denna sida där även kursdatum framgår. Observera att du behöver din chefs godkännande för att söka kursen.

Vid frågor

Vänligen kontakta chefs-ledarutbildning@slu.se