15 maj

Tönnersjöhedens försökspark

Studieresa - Klimatanpassning i dagens skogsbruk

Arena Skog och Hushållningssällskapet bjuder in till studieresa om "klimatanpassning i dagens skogsbruk" på SLU:s försökspark i Tönnersjöheden.

I SLU:s långtidsfältförsökspark Tönnersjöheden presenteras forskningsresultat från olika fältförsök som har sitt fokus på följande områden:

  • Snabbväxande lövträd (björk, hybridasp, poppel)
  • Ädla lövträd (främst bok och ek)
  • Måldiameterhuggning som exempel på hyggesfri metod
  • Effekter av grotuttag på trädtillväxt och markförsurning

Forskare från SLU och från kompetenscentrumet för snabbväxande lövträd, Trees For Me, medverkar. 

Mer information och anmälan

Program och anmälan på Arena Skogs hemsida - arenaskog.se

Fakta

Tid: 2024-05-15 11:00 - 17:00
Ort: Tönnersjöhedens försökspark