Kvist av förvriden tomatplanta.
21 maj

Sal L, Undervisningshuset, Ultuna & online

Seminarium och lansering av faktablad om pyralidrester i växtnäringsprodukter

Välkommen till ett hybridseminarium om pyralidrester i ekologiskt certifierade växtnäringsprodukter. Seminariet inleds med en presentation av ett nytt faktablad om pyralidrester och följs av en paneldiskussion med journalisten och trädgårdsboksförfattaren Lena Israelsson samt representanter från FOR (Fritidsodlingens riksorganisation) och KRAV. Vi bjuder på lunchmacka innan för de som följer seminariet på plats.

Pyralider är de verksamma ämnena i flera ogräsmedel som används inom konventionellt lantbruk. I Sverige är de tillåtna för användning mot tvåhjärtbladiga ogräs i odling av bland annat raps, stråsäd, sockerbetor, rödbetor, vitkål, fodermajs och betesvall. Pyralider är ett samlingsnamn för ett flertal aktiva substanser med liknande verkningssätt, varav klopyralid, aminopyralid och pikloram är tillåtna för användning i Sverige. I dagsläget förekommer pyralider i tio olika ogräsmedel, och flertalet av dessa är registrerade för användning i raps och stråsäd.

På senare år har pyralider uppmärksammats i de nordiska länderna då många fritidsodlare råkat ut för missväxt i sina grönsaksodlingar. Orsaken till missväxten visade sig vara användning av gödsel och växtnäring baserade på organiska biprodukter från växtodling som vinass och stallgödsel av olika slag. Grödor som visat sig vara särskilt känsliga för pyralider är bland annat tomat, ärta och paprika.

Både FOR och KRAV har de senaste åren arbetat intensivt med att kartlägga hur pyralidresterna hamnar i olika gödselmedel och jordprodukter samt hur man ska kunna förhindra detta, vilket bland annat har lett till regeländringar hos KRAV. Under seminariet får vi höra det senaste om läget kring pyralidrester och hur arbetet framåt ser ut. 

Program

12:30 Mackor, kaffe/te serveras utanför sal L

13:00 Introduktion – Johanna Spångberg, föreståndare SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok

13:05 Presentation av faktablad – Anna Karin Rosberg, universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi vid SLU samt forskare knuten till Epok

13:30 Paneldiskussion

  • Ulf Nilsson, FOR (Fritidsodlingens riksorganisation)
  • Camilla Mannich Uggla, KRAV
  • Lena Israelsson, journalist och trädgårdsboksförfattare
  • Anna Karin Rosberg

Moderator: Johanna Spångberg

14:30 Slut

 

Anmälan

Jag deltar
Jag vill ha en vegetarisk lunchmacka (gäller dig som är på plats)?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2024-05-21 13:00 - 14:30
Ort: Ultuna & online
Lokal: Sal L, Undervisningshuset
Arrangör: SLU Ekologisk produktion och konsumtion

Kontaktinformation