18 apr

Zoom, Online

Vad händer under ytan på vintern?

Håvning i Skolbäcken

Här får vi inspiration till hur man kan berätta om allt intressant som händer under vattenytan på vintern. Vi har två inspirerande presentationer: Jenny Ask och Larry Greenberg. Under webbinariet hoppas vi att även du vill dela med dig av dina erfarenheter av att skapa intresse kring djur och växter i och vid vattnet vintertid.

Även på vintern går det att använda vattendrag som en pedagogisk resurs. Allt levande i vattnet finns kvar där även om isen ligger tjock. Det finns stora möjligheter att öppna upp ögonen för allt intressant som händer i vattnet vintertid.

På detta webbinarium vill vi dels bli inspirerade av två ämnesexperter och dels få del av era samlade erfarenheter. Som inspirerande presentatörer har vi med:

Jenny Ask (Umeå universitet), som forskar inom akvatisk ekologi och biokemi. hennes presentation kommer fokusera på födovävar under vintern. Läs mer om Jenny här.

Larry Greenberg (Karlstad universitet) forskar på fiskars beteende under is. Han berättar bland anant om hur den globala uppvärmningen, och allt kortare vintrar, påverkar fiskarnas beteenden. Larry håller även på att ta fram en barnbok om fiskars migration. Läs mer om Larry här.

Välkommen att anmäla dig!

Skriv gärna i anmälningsformuläret om du vill att vi avsätter lite extra tid på webbinariet för något intressant du vill berätta om.

Anmälan till digital träff med limniska nätverket

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2024-04-18 10:00 - 12:00
Ort: Online
Lokal: Zoom
Arrangör: SLU Centrum för naturvägledning

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv