13 mar

Biosfären, MVM-huset, Campus Ultuna, Uppsala & Online

Val av odlingssystem – effekt på markstruktur, växthusavgång och avkastning

seminarier, workshops |

Välkommen till ett seminarium där Jakob Larsson presenterar sin masteruppsats med titeln "Val av odlingssystem – effekt på markstruktur, växthusavgång och avkastning: Pargårdsstudie i Skåne"

Jakob Larssons masteruppsats utforskar ämnet markhälsa och dess relation till jordbruksystem. Studien undersöker effekterna av olika odlingssystem på markstruktur, utsläpp av växthusgaser och avkastning med fokus på några pargårdar i Skåne.

Presentationen kommer att äga rum den 13 mars från kl. 13:00 till 14:00 i konferensrummet Biosfären i Mark-Vatten-Miljöcentrum, Campus Ultuna, och kommer även att sändas online via Zoom. Anmäl till dig seminariet för att få tillgång till zoomlänken.

Välkommen!

Anmälan för att delta online

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2024-03-13 13:00
Ort: Uppsala & Online
Lokal: Biosfären, MVM-huset, Campus Ultuna
Arrangör: Institutionen för mark och miljö

Kontaktinformation

Örjan Berglund, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
orjan.berglund@slu.se, 018-671186, 070-7142186